سیاہ روزی

( سِیاہ روزی )
{ سِیاہ + رو (و مجہول) + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بدقسمتی، بدنصیبی، مصیبت زدگی، مفلسی۔