نظام دفتری

( نِظامِ دَفْتَری )
{ نِظا + مے + دَف + تَری }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - دفتر کا انتظام، دفتری طریقۂ کار یا سرکاری بندوست۔