ظلم و استبداد

( ظُلْم و اِسْتَبْداد )
{ ظُل + مو (و مجہول) + اِس + تِب + داد }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ظلم و جور، ظلم و ستم، تباہی و بربادی۔