مس[2]

( مِس[2] )
{ مِس }
( انگریزی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - بن بیاہی، کنواری، دوشیز، آنسہ نیز جوان لڑکی (مجازاً) استانی۔