مورچھل برداری

( مورچَھل بَرْداری )
{ مور (و مجہول) + چَھل + بَر + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - مورچھل جھلنے کا کام؛ (مجازاً) ناز برداری؛ خدمت۔