مزاج خاص

( مِزاجِ خاص )
{ مِزا + جے + خاص }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - خاص مزاج (طب) غیر معمولی اثر یا تحامل، (دوا کی) انفرادی اثر پذیری یا خاصیت۔