مریم صفت

( مَرْیَمِ صِفَت )
{ مَر + یَمے + صِفَت }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - مریم جیسی صفت رکھنے والا، (مجازاً) پاک دامن، پارسا، باعصمت۔