نشاط روح

( نِشاط رُوح )
{ نِشاط + رُوح }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - روحانی خوشی، روح کی مسرت۔