معتمد رفیق

( مُعْتَمَدِ رَفِیق )
{ مُع + تَمَدے + رَفِیق }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - وفا دار دوست، دست راست، مشیر خاص۔