ٹرا پن

( ٹَرّا پَن )
{ ٹَر + را + پَن }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - تند گفتاری، بدمزاجی، اکھڑ پن، ضد، ہٹ۔