آفت دہر

( آفَتِ دَہْر )
{ آ + فَتے + دَہْر }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - آفت روزگار۔