چیت

( چیت )
{ چیت (ی مجہول) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم مجرد
١ - ذکر اذکار، یاد، خبرداری، ادراک، ہوش، چوکسی، احتیاط، خیال، دھیان، سوچ۔