خردماغی

( خَردِماغی )
{ خَر + دِما + غی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غرور، تکبر، گھمنڈ۔