ذل

( ذَلّ )
{ ذِلّ }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - عاجزی، نرمی۔