ٹیرا[2]

( ٹیرا[2] )
{ ٹے + را }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اینچا تانی۔