تمدن

( تَمَدُّن )
{ تَمَد + دُن }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شہری بود و باش، (کسی ایک جگہ) مل جل کر رہنا، سماجی زندگی۔
  • residing in a city or town;  dwelling together in large bodies