نخوت فروش

( نَخْوَت فَروش )
{ نَخ + وَت + فَروش (و مجہول) }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نہایت مغرور؛ (مجازاً) گھمنڈی۔