ذلق[2]

( ذِلَق[2] )
{ ذلَق }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تیز زبان، فصیح زبان، تیز زبانی، لسانیت۔