ذہنی دیانت داری

( ذِہْنی دِیانَت داری )
{ ذِہ + نی + دِیا + نَت + دا + ری }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - سوچ یا خیال کی راستبازی، نیک نیتی۔