زمین داری

( زَمِین داری )
{ زَمِین (ن غنہ) + دا + ری }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - جاگیرداری، پٹی داری، زمین، جاگیر، حق ملکیت۔