ذیل طبعی

( ذَیل طَبْعی )
{ ذَیل (ی لین) + طَب + عی }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - فطری حالت سے کمتر یا فروتر۔