قائم انداز

( قائِم اَنْداز )
{ قا + اِم + اَن + داز }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - (شطرنج) شاطر، کامل نرد باز، یکتا جو اپنی بازی ہر طرح قائم و برقرار رکھے، قادر انداز، نشانہ باز، ٹھیک نشانہ لگانے والا، غالب، عاجز و ناتواں۔