نربھیتا

( نِربَھیتا )
{ نِربَھیتا (ی لین) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بے خوفی، دلیری۔