مکر بھرا

( مَکْر بَھرا )
{ مَکْر + بَھرا }

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - چالاک، عیار، فریبی، چکر باز۔