گرفت و گیر

( گِرِفْت و گِیر )
{ گِرِف + تو (و مجہول) + گِیر }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - بندش، احتساب۔