گرفتہ دلی

( گِرِفْتَہ دِلی )
{ گِرِف + تَہ + دِلی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - رنج، ناخوشی، ملال۔