گرم تازی

( گَرْم تازی )
{ گَرْم + تا + زی }

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - تیز دوڑ، تیز رفتاری، دوا دوش۔