گرمیء بازار

( گَرْمِیءِ بازار )
{ گَر + می + اے + با + زار }
( فارسی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - گرم بازاری، رونقِ بازار، گہما گہمی۔