طرب افشانی

( طَرَب اَفْشانی )
{ طَرَب + اَف + شا + نی }

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشیاں بکھیرنا۔