گل ریزی

( گُل ریزی )
{ گُل + رے + زی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - گُل افشانی، گل باری، پھول برسانا، پھول بکھیرنا؛ (مجازاً) خوش بیانی، خوش گفتاری۔