عجائب روزگار

( عَجائِبِ روزْگار )
{ عَجا + اِبے + روز (و مجہول) + گار }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - نایاب