جہان پانی

( جَہان پانی )
{ جَہان + پا + نی }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - حکمرانی