ذانیات

( ذانِیّات )
{ ذا + نی + یات }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - شخصی یا نجی باتیں، حالت و معاملات۔