ظفر گھات

( ظَفَر گھات )
{ ظَفَر + گھات }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - کُشتی