دخول و خروج

( دُخُول و خُرُوج )
{ دُخُو + لو (و مجہول) + خُرُوج }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - اندر آنا اور باہر جانا، داخل خارج۔