درداب

( دَرْداب )
{ دَر + داب }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - کچری، سیندھا۔