دنوں دن

( دِنوں دِن )
{ دِنوں (و مجہول) + دِن }
( سنسکرت )

تفصیلات


متعلق فعل
١ - روز بروز، دن بدن۔