دمار[1]

( دَمار[1] )
{ دَمار }
( مقامی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - غرور، گھمنڈ۔