دماغی قوت

( دِماغی قُوَّت )
{ دِما + غی + قُوْ + وَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - ذہنی صلاحیت۔