طوق و زنجیر

( طَوق و زَنْجِیر )
{ طَو (و لین) + قو (و مجہول) + زَن + جِیر }
( عربی )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - ہتھکڑیاں