رفاہیت

( رِفاہِیَّت )
{ رِفا + ہیْ + یَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خوشی، فلاح، آرام۔