رح انگیز

( رَحْ اَنْگیز )
{ رَحْم + اَن (ن غنہ) + گیز (ی مجہول) }
( عربی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - دردمند۔