دھوج

( دَھوج )
{ دَھوج (و لین) }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - فکر، دقت، دکھ۔