روایتی عیاری

( رِوایَتی عَیّاری )
{ رِوا + یَتی + عَیْ + یا + ری }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - نسلی چالاکی یا مکاری۔