رگڑ مزاحمت

( رَگَڑ مَزاحْمَت )
{ رَگَڑ + مَزاح + مَت }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - خراش زدگی۔