رنگیلا چھبیلا

( رَنْگِیلا چَھبِیلا )
{ رَن (ن غنہ) + گی + لا + چَھبی + لا }
( فارسی )

تفصیلات


صفت ذاتی
١ - طرح دار، خوبصورت۔