تات[2]

( تات[2] )
{ تات }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم نکرہ
١ - باپ، پتا، پدر۔