تتالی

( تِتّالی )
{ تِت + تا + لی }
( سنسکرت )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - چالاکی، فریب، دھوکا، مکاری۔