ترشیت

( تُرْشِیَت )
{ تُر + شِیَت }
( فارسی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - کھٹائی؛ تیزابیت۔