تکثرت

( تَکْثِرَت )
{ تَک + ثی + رَت }
( عربی )

تفصیلات


اسم کیفیت
١ - بڑھوتری، زیادتی۔